Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Bygdepeng

Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort, by eller stadsdel och kan möjliggöra idéer om hur ni vill utveckla er bygd.

Vill ni göra en mötesplats och försköna den med blommor, parkbänkar eller en grillplats? Kanske bygga ett utegym, anlägga en vandringsled eller köpa in julbelysning? Eller vill ni skapa aktiviteter som samlar bygden och bidrar till ökad trivsel? Det är ni som bestämmer vad ni vill utveckla i er bygd, tillsammans!

Bygdepeng ska vara till glädje för alla

Bygdepeng är till för projekt som är förankrade i bygden, orten eller stadsdelen. Projekten ska spegla vad invånarna i området vill utveckla och göra tillsammans. ​Bygdepeng ska komma alla invånare i bygden till del och den förening som ansöker behöver vara öppen för alla. Alla föreningar kan ansöka om bygdepeng men finns det flera föreningar i området behöver ni samverka.

Frågor och svar

Ett geografiskt område såsom en by, tätort eller stadsdel med ett fungerande byalag eller förening eller intresseförening kan ansöka om ekonomiskt stöd för att utveckla sin bygd.

Det är olika grupper eller nätverk som aktivt vill verka för utvecklingen av den egna bygden. Krav ställs på att gruppens utvecklingsarbete kommer invånarna i området till gagn och att utvecklingsgruppen finns och verkar i bygden.

Ansökan skall göras av en förening eller organisation med giltigt organisationsnummer. Föreningen skall samverka med andra föreningar, sockenråd, byalag, samhällsföreningar, intressegrupper eller privatpersoner som vill vara delaktiga och påverka.

Ett krav är att föreningen som ansöker välkomnar alla i bygden som vill vara delaktiga i projektens arbete samt förankrar projektidéerna med invånarna i bygden eller området så att ansökan representerar allas önskemål.

Privatpersoner och företag kan inte ansöka.

Bygdepengen söks till kostnader för utvecklingsarbete med målsättning att stärka den lokala identiteten, försköning och förbättringar av lokala mötesplatser eller ytor, god boendemiljö, evenemang, aktiviteter för att bevara kultur och naturmiljöer, profilering och marknadsföring av den egna bygden med mera. Bygdepengen kan inte användas till drift och löpande underhåll av anläggningar. Med normalt underhåll menas sådant som alltid ska göras oavsett om bygdepengen finns.

Bygdepengens storlek bör inte överstiga 150 000 kronor (inklusive moms) beroende på utvecklingsarbetets omfattning och planerade kostnader. År 2021 finns totalt 2 miljoner att ansöka om.

Den lokala utvecklingsgruppen skall välkomna alla intressenter i bygden som vill medverka. Finns det flera konstellationer eller föreningar i samma ort, by eller stadsdel så skall dessa samverka för att med gemensam röst ansöka om bygdepengen. Bygdepengen kan inte användas till lönekostnader eller löpande underhåll. Sökande förbinder sig att följa de regler och lagar som kan beröras som till exempel bygglov. Kommunen friskriver sig från löpande underhåll och tillsyn av genomförda aktiviteter eller byggnationer. Detta görs genom ett avtal mellan sökande förening och kommunen. Privatpersoner och företag kan inte ansöka.

När bygdens ansökta och beviljade projekt är avslutat och redovisat kan bygden inkomma med ytterligare ansökningar. Bedömning och tilldelning av ytterligare bygdepeng till samma förening och område görs med hänsyn till hur den geografiska spridningen av bygdepengen har fallit ut i kommunen i övrigt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om bygdepengen vid fyra tillfällen per år. Ansökningsperiodernas deadline är 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december under 2021 och 2022. Landsbygdsutvecklaren och kommundelsutvecklaren bereder ärendena och Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut.

När ert projekt har beviljats skrivs ett avtal mellan föreningen och kommunen om förutsättningarna för bygdepeng. När avtalet är returnerat till kommunen görs en utbetalning till ert angivna konto.

Kostnaderna och utfallet för utvecklingsarbetet skall redovisas i en ekonomisk sammanställning tillsammans med en kort beskrivning efter avslutat projekt. Kvitton eller verifikationer skall kunna uppvisas om detta efterfrågas.

När projektet/projekten är genomförda bör detta offentligt uppmärksammas där representanter från kommunen skall ges möjlighet att medverka. Vid de projekt där det är möjligt skall det anslås att projektet är uppfört med stöd från Kalmar kommuns bygdepeng.

För mer information

Bygdepeng 2018

Tabell: Beviljade projekt 2018

Mottagare

Ort

Projekt

Gamla Sandviks samfällighet

Sandvik

Badbrygga och belysning

Halltorps byalag

Halltorp

Flyttbar paviljong, utegym, belysning samt bänkar

Hjölmö Samfällighetsförening

Hjälmö

Renovering av brygga. Inköp möbler samt flytbrygga

Hossmo BK

Rinkabyholm

Padeltennisbana

IFK Påryd

Påryd

Motorikhinderbana (utegym) samt grillplats

IFK Påryd

Påryd

Inköp tält och möbler till karneval

Kalmar Makerspace

Kalmar

Inköp av verktyg, inventarier samt installationer av dessa

Karlslunda byalag

Påryd

Rensning av vandringsled och grusning

Karlslunda byalag

Påryd

Försköna och skylta Påryd

Karlslunda byalag

Påryd

Fontän i Ossians damm

Karlslunda byalag

Påryd

Komplettering av vandringsled

Kolboda Båtklubb

Kolboda

Utprickning av nya sjömärken

Kolboda Samfällighet

Kolboda

Utegym

Kåremo Bygdegårdsförening

Kåremo

Mötesplats, bordtennisbord, förråd, skyltar etcetera

Lindsdals IF

Lindsdal

Aktivitetscenter vid Fjölebro

Ljungby Hembygdsförening

Ljungbyholm

Föreläsning

Ljungby Rödakorskrets

Ljungbyholm

3 stycken offentliga hjärtstartare

Läckeby GOIF

Läckeby

Eldkorg för till exempel valborgsfirande

Läckeby GOIF

Läckeby

Delfinansiering av digital skylt

Läckeby GOIF

Läckeby

Utveckling av aktivitetsplats

Läckeby GOIF

Läckeby

Uppfräschning av torgmiljö

Mortorps Intresseförening

Mortorp

Utrustning och aktiviteter för Mortorps småskola

Nickebo IK

Nickebo

Teaterföreställning

Nickebo IK

Nickebo

Bygga altan, lekplats och handikappramp

Norrlidens bastuförening

Norrliden

Handikappanpassning, ny dörr etecetera

Nya Ekenäs Samfällighetsförening

Ekenäs

Inhägnad, byte av lamor, uppfräschning av badplats, förbättra lekplats

Nya Ekenäs Samfällighetsförening

Ekenäs

Komplettering av reperation av brygga

Sandviks Samfällighetsförening

Sandvik

Byggnation av toalett

Segelsällskapet Vikingarna

Södra kusten

Framtagning av sjökort

Skäggenäs Bygdegårdsförening

Skäggenäs

Busskurer

Skälby 4H

Skälby

Gärdsgårdar, vindskydd

Slakmöre Bygdegårdsförening

Fågelsudd/Slakmöre

Utegym samt spång

Slakmöre Bygdegårdsförening

Fågelsudd/Slakmöre

Kompettering på grund av merskostnader

Trekantens byalag

Trekanten

Löplopp

Trekantens byalag

Trekanten

Utegym

Trekantens byalag

Trekanten

Vindskydd vid grillplats

Tvärskogs bygdeförening

Tvärskog

Upprustning av badplats

Äspelunds Samfällighetsförening

Äspelund

Utegym, aktivitetsplats