WaterMan

Traktor med bevattningsvagn efter sig står vid vattendrag och slangar upp vatten.

Vatten har redan börjat bli en bristvara och med klimatförändringarna vi nu ser, riskerar problemen att öka i framtiden. Därför ser Kalmar kommun över möjligheterna att använda vattnet på ett smartare sätt.

Logotyp som visar att projektet är finansierat av EU genom Baltic Interreg.

Fler sidor inom projekt

Fortsätt LEVA!

Ett projekt för livet!

LOVA Mudster

LIFE SUREs Eko-muddring av Malmfjärden kommer fortsätta, medan tekniken kommer vidareutvecklas.

Vattenbalans i Torsbäcken

Syftet med projektet är att utreda och genomföra våtmarker för att jämna ut vattenflödet.

Vedby och Runtorp våtmarker

Projekteten vill återskapa multifunktionella våtmarker i skogsmiljö.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024
Publicerad: 23 oktober 2023