Vedby och Runtorp våtmarker

Vy från ovan, Vedby våtmark.

Vy från ovan, Vedby våtmark.

Projekteten vill skapa multifunktionella våtmarker genom dämning av före detta odling på torvmark, nu igenväxt med självsådd björkskog.

Logotyp för LONA, lokala naturvårdssatsningar

Fler sidor inom projekt

Fortsätt LEVA!

Ett projekt för livet!

LOVA Mudster

LIFE SUREs Eko-muddring av Malmfjärden kommer fortsätta, medan tekniken kommer vidareutvecklas.

WaterMan

I detta EU-projekt provar vi ultraviolett ljus för att rena vatten för bevattning.

Vattenbalans i Torsbäcken

Syftet med projektet är att utreda och genomföra våtmarker för att jämna ut vattenflödet.

Senast uppdaterad: 22 januari 2024
Publicerad: 15 december 2023