Kustmiljö

Kalmar kommun bedriver ett aktivt arbete för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Minskningen av kväve och fosfor förverkligas genom åtgärder som fångar näringen innan den når ut i haven och som tar upp näring från vatten och bottnar

Plan för god vattenstatus

Stora planer för friskt vatten

Projekt

I Kalmar pågår många projekt, här hittar du några av dem

Vikar och vass

Vikar och vassar har vi gott om i Kalmar

Övergödning

Övergödning är vattendragens moderna problem