Fortsätt LEVA!

LEVA (Lokalt Engagemang för VAtten) är en satsning med samordnare som tagits fram av HAV (Havs- och vattenmyndigheten) tillsammans med Jordbruksverket, LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och vattenmyndigheterna.

Logotype Lokala Vattenvårdsprojektet

Fler sidor inom projekt

LOVA Mudster

LIFE SUREs Eko-muddring av Malmfjärden kommer fortsätta, medan tekniken kommer vidareutvecklas.

WaterMan

I detta EU-projekt provar vi ultraviolett ljus för att rena vatten för bevattning.

Vattenbalans i Torsbäcken

Syftet med projektet är att utreda och genomföra våtmarker för att jämna ut vattenflödet.

Vedby och Runtorp våtmarker

Projekteten vill återskapa multifunktionella våtmarker i skogsmiljö.

Senast uppdaterad: 5 december 2022
Publicerad: 25 april 2022