Solfångare

Solfångare tar vara på solens energi och omvandlar solinstrålningen till värme. Värmen som produceras i solfångaren kan användas för att värma tappvarmvatten eller för uppvärmning i din bostad.

En solfångaranläggning i Sverige kan täcka upp till ca 30 procent av hushållets årliga värmebehov. Solfångaren kombineras alltid med någon annan värmekälla som ger hushållet värme under vinterhalvåret.

Placering

Solfångaranläggningar kräver en lämplig placering. För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst (90º skillnad) med en lutning som sträcker sig från 15º upp till 60º från horisontalläget. En hög lutning innebär en högre instrålning då solen står lågt under höst, vinter och vår och en låg lutning innebär en högre instrålning under högsommaren. För största möjliga nytta är det viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader.

Så fungerar solfångare

En solfångare producerar varmt vatten och består i regel av en plan låda innehållande en absorbator och rör med isolerad botten och en täckskiva av glas eller plast. På senare år har intresset ökat för vakuum­rörsolfångare som består av en absorbator i ett glasrör där luften har evakuerats för att minimera värmeförlusterna. För alla byggnader och anläggningar som har behov av varmvatten under sommaren kan solfångare vara ett intressant alternativ.

Det finns i dagsläget inget statligt investeringsstöd för solfångare.

Värme och varmvatten

Solfångare kan användas för att värma vatten till både värme- och varmvattensystem och fungerar utmärkt i kombination med till exempel ved- eller pelletspanna, i ett så kallat kombisystem. Solvärmen kan stå för varmvatten­försörjningen under sommaren när biobränsleanläggningen har låg verkningsgrad vilket minskar arbetsinsatsen och förlusterna. Solfångare och värmepanna kopplas till en ackumulatortank som blir en central del av värmesystemet. I ett kombisystem kan 20 till 30 procent av energin täckas med solens hjälp.

Varmvatten

Det finns varmvattenberedare som är förberedda för solvärme, som ett alternativ till vanliga elvarmvattenberedare. I ett varmvattensystem kan ca 50 procent av årsanvändningen av varmvatten värmas via solvärme.

Fler sidor inom solenergi

Solceller

Med solceller omvandlas solstrålningen till el.

Energilagring

Med batterier kan el som produceras mitt på dagen sparas till när den behövs bäst.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020