Solceller

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för egen användning i bostadshus. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet.

Översiktsplan för solcellsprojekt

  • Bestäm plats (takförutsättningar, väderstreck, lutning, skick)
  • Bestäm storlek
  • Kontakta din nätägare
  • Räkna på ekonomi
  • Undersök bygglov
  • Begär offerter
  • Installera
  • Registrera hos Energimyndigheten (för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier)
  • Byte av elmätare Elnätsbolaget byter ut din elmätare (Eon alternativt Kalmar Energi)

  Fler sidor inom solenergi

  Energilagring

  Med batterier kan el som produceras mitt på dagen sparas till när den behövs bäst.

  Solfångare

  Med solfångare omvandlas solstrålningen till värme.

  Senast uppdaterad: 7 september 2023
  Publicerad: 14 september 2020