3. Här ansöker du

När du har skickat in en komplett ansökan börjar vi handlägga ditt ärende. Gå igenom checklistorna noga för att ta reda på vilka dokument du behöver skicka med. Om din ansökan är fullständig från början får du ett snabbare beslut i ditt ärende.

Kontakt

Fler sidor inom uterum

1. Om uterum

Ett uterum är en tillbyggnad och kräver bygglov om du inte använder dig av attefallsreglerna.

2. Checklista - Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Publicerad: 4 september 2019