1. Om uterum

Ett uterum är en tillbyggnad och kräver bygglov om du inte använder dig av attefallsreglerna.

Inom detaljplanerat område

Om du vill bygga till max 15 kvadratmeter finns det möjlighet att använda sig av attefallsreglerna.

För att kunna använda sig av attefallsreglerna för tillbyggnaden ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Att ett attefallstillbyggnad inte har byggts på fastigheten tidigare
  • Arean får högst vara 15 kvadratmeter.
  • Tillbyggnaden får inte överstiga huvudbyggnadens taknock-höjd.
  • Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från grannfastigheten utan grannens medgivande.

Om du inte vill använda dig av eller redan har använt attefallsreglerna har du alltid möjlighet att söka bygglov för åtgärden. Oavsett om du väljer att göra en anmälan eller väljer att söka bygglov krävs samma ritningar.

Utanför detaljplanerat område

I områden utanför detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus.

Om du är osäker på om din fastighet ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller om det är en liten tillbyggnad du ska göra kan du skicka in en enkel skiss eller beskrivning över er tänkta tillbyggnad så gör samhällsbyggnadskontoret en bedömning.

Kontakt

Fler sidor inom uterum

2. Checklista - Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 9 december 2020
Publicerad: 4 september 2019