Anmälan

Här får du hjälp med hur du gör din anmälan för ändring av en byggnads tekniska egenskaper.

Eldstad

Kräver anmälan. Här hittar du information om hur du gör.

Installation eller ändring av hiss

Kräver anmälan. Här hittar du information om hur du gör.

Installation eller ändring av vattenförsörjning eller avlopp

Kräver anmälan. Här hittar du information om hur du gör.

Installation eller ändring av ventilation

Kräver anmälan. Här hittar du information om hur du gör.

Ändring av brandskydd

Kräver anmälan. Här hittar du information om hur du gör.

Ändring av bärande konstruktion

Kräver anmälan. Här hittar du information om hur du gör.