Bygga nytt

Här får du hjälp med hur du gör en ansökan om bygglov när du ska bygga nytt.

Carport

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

En- eller tvåbostadshus

Kräver bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Fritidshus

Kräver bygglov. Här hittar du mer information om hur du gör.

Förråd

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Garage

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Gäststuga

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Industribyggnad

Kräver bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Komplementbostadshus

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Mur och plank

Kräver oftast bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Parkering

Kräver bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Skärmtak

Beroende på storlek kan det krävas bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Växthus

Beroende på storlek kan det krävas anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.