Övriga åtgärder

Här nedan hittar du vanliga byggprojekt. Guiden hjälper dig att lämna in en komplett ansökan.

Annan åtgärd

Hittar du inte din åtgärd kan det fortfarande krävas lov eller anmälan. Här kan du läsa mer och ansöka.

Förhandsbesked utanför detaljplanerat område

Ett förhandsbesked ger dig svar i ett tidigt skede om en tomt passar för det du tänkt bygga.

Rivning av byggnad

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Skyltar

Kräver skyltlov. Här hittar du information om hur du gör.

Solceller

Kräver i vissa fall bygglov. Här hittar du mer information.

Tillfälliga åtgärder

Kräver bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Ändrad användning

Kräver bygglov. Här hittar du information om hur du gör.