Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Attefall

Här får du hjälp med hur du gör din anmälan om attefallshus eller attefallsåtgärd.

Attefallshus

Kräver anmälan. Här hittar du information om hur du gör.

Attefallstillbyggnad

Kräver anmälan. Här hittar du information om hur du gör.

Inredning av ytterligare en bostad (Attefall)

Kräver anmälan. Här hittar du information om hur du gör.

Nybyggnad av takkupa (Attefall)

Kräver anmälan. Här hittar du information om hur du gör.