Uterum

Ta dig tid att gå igenom bygglovsguiden nedan steg för steg. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän din ansökan är komplett.

1. Om uterum

Ett uterum är en tillbyggnad och kräver bygglov om du inte använder dig av attefallsreglerna.

2. Checklista - Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.