Muralmålning

När det gäller väggmålningar måste en bedömning göras från fall till fall.

Konst regleras inte i plan- och bygglagen (PBL) men det gör däremot fasadändringar. Det beror på vad det är för byggnad, och/eller var byggnaden är placerad. 

Huvudregeln är att det krävs bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. I begreppet fasadändring ingår flera olika åtgärder som att byta färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial, eller andra åtgärder som påverkar byggnaders yttre avsevärt.

Muralmålningar är i normalfallet en väsentlig ändring av en byggnads yttre. En rekommendation är därför att i tidigt skede när du har en idé ta kontakt med samhällsbyggnadskontoret för en rådgivning i frågan.

Det kan i vissa fall även krävas bygglov när en muralmålning ska tas bort.  

Fler sidor inom bygga om, bygga till och ändra

Bygga till

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Fasadändring

Kräver bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Inglasning

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Takkupa

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Uterum

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Publicerad: 17 februari 2023