Markförändring

Här får du med hjälp med hur du gör en ansökan om marklov.

Schaktning

Kräver marklov. Här hittar du information om hur du gör.

Trädfällning

Kräver marklov. Här hittar du information om hur du gör.