Bygga om, bygga till och ändra

Här får du hjälp med hur du gör en ansökan om bygglov när du ska bygga om, bygga till eller ändra någon byggnad eller anläggning.

Bygga till

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Fasadändring

Kräver bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Inglasning

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Muralmålning

När det gäller väggmålningar måste en bedömning göras från fall till fall.

Takkupa

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Uterum

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.