1. Om takkupa

Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad. Takkupor räknas som en tillbyggnad eftersom de ökar byggnadens volym. Om den inte ökar byggnadens volym kan takkupan i stället vara en lovpliktig fasadändring.

Fler sidor inom takkupa

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022
Publicerad: 20 september 2022