1. Om nybyggnad av takkupa (Attefall)

Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad. Takkupor räknas som en tillbyggnad eftersom de ökar byggnadens volym. Attefallstakkupor är dock undantagna från krav på bygglov.

I de flesta fall krävs det bara att du upprättar ritningar och gör en anmälan till kommunen som sedan lämnar ett startbesked innan du får börja bygga.

För att vi ska kunna godkänna din anmälan enligt attefallsreglerna för takkupa gäller följande:

  • takkupan får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
  • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
  • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
  • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
  • takkupa får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Fler sidor inom nybyggnad av takkupa (attefall)

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022
Publicerad: 20 september 2022