3. Här ansöker du

När du har skickat in en komplett ansökan börjar vi handlägga ditt ärende. Gå igenom checklistorna noga för att ta reda på vilka dokument du behöver skicka med. Om din ansökan är fullständig från början får du ett snabbare beslut i ditt ärende.

Kontakt

Fler sidor inom inredning av ytterligare en bostad (attefall)

1. Om Inredning av ytterligare en bostad (Attefall)

Här kan du läsa mer om attefallsåtgärden inredning av ytterligare en bostad.

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022
Publicerad: 20 september 2022