Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

1. Om Inredning av ytterligare en bostad (Attefall)

Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda en ytterligare bostad utan bygglov.

För att göra en ytterligare bostad enligt Attefallsreglerna krävs det i de flesta fall bara att du gör ritningar och skickar in dem som en anmälan till kommunen. Det är viktigt att du väntar tills du har fått ditt startbesked innan du börjar bygga. Du behöver också få ett slutbesked innan du börjar använda den nya bostaden.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda en ytterligare bostad utan bygglov:

  • det ska finnas ett befintligt enbostadshus
  • åtgärden genomförs inte i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
  • åtgärden genomförs inte inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • åtgärden kräver inte bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Fler sidor inom inredning av ytterligare en bostad (attefall)

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022
Publicerad: 20 september 2022