Takkupa (Attefall)

Ta dig tid att gå igenom bygglovsguiden nedan steg för steg. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän din ansökan är komplett.

1. Om nybyggnad av takkupa (Attefall)

Attefallstakkupor är en bygglovsbefriad åtgärd som kräver en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.