Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Drogförebyggande arbete och stöd till föräldrar

Tonårstiden kan vara en spännande, utvecklande och krävande period då tonåringen behöver vuxna som kan visa vägen, särskilt när det kommer till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Fler sidor inom missbruk och beroende

Hjälp till dig som har problem med missbruk eller beroende

Stöd, information, rådgivning och behandling för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar

Samtalsbehandling

Stöd genom enskilda samtal för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar

Heldygnsvård för vuxna med missbruk och beroende

För dig som behöver mer hjälp än vad öppenvården kan ge

Barn i missbrukarmiljö

För dig som lever eller har levt i en familj där någon dricker för mycket eller använder andra droger

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav

Daglig sysselsättning för dig med missbruksproblem

Sysselsättning och social samvaro under dagtid på Skälby allé

Senast uppdaterad: 30 maj 2023
Publicerad: 7 juni 2017