Samtalsbehandling

Du som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar kan erbjudas stöd genom enskilda samtal eller grupp. Även du som är anhörig eller vän kan få stödsamtal.

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten.

Gruppbehandling

Vi har en grupp för män och en för kvinnor, de olika grupperna träffas två gånger i veckan. Behandlingen utgår ifrån 12-stegsprogrammet, MI (Motiverande samtal) och KBT (kognitiv beteendeterapi). Efter genomförd gruppbehandling finns eftervård, en kväll i veckan. Grupp finns även för spelproblem, den utgår ifrån MI, KBT och manualerna ”Till Spelfriheten och ”Behandla spelproblem med KBT”. Behandlingen sker kvällstid en gång i veckan 10-12 gånger och därefter 2-4 uppföljningsträffar.

Anhörig eller vän

Vi kan erbjuda råd och stödjande samtal till dig som är förälder, barn, syskon, vän eller arbetskamrat till någon som har problem med alkohol, droger eller spel. Du är välkommen oavsett om den du är orolig för vill göra något åt sitt problem eller inte. Samtal för anhöriga finns både som enskilt och i grupp. Anhöriggruppen träffas en gång i veckan. Det behövs inget beslut för dig som anhörig att få stöd.

Vad kostar samtalen?

Alla våra behandlingar är gratis för dig som bor i Kalmar kommun.

Kontakt

 • Alkohol- och drogmottagningen

  010-352 22 50

  alkoholochdrogmottagningen@kalmar.se

  Besöksadress

  Verkstadsgatan 15

  Postadress

  Box 834, 391 28 Kalmar

  Telefontider

  Måndag-torsdag 08:00-09:00, 15:00-16:00, fredag 08:00-09:00.

  Vi har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria för dig som bor i Kalmar kommun.

Fler sidor inom missbruk och beroende

Hjälp till dig som har problem med missbruk eller beroende

Stöd, information, rådgivning och behandling för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar

Heldygnsvård för vuxna med missbruk och beroende

För dig som behöver mer hjälp än vad öppenvården kan ge

Barn i missbrukarmiljö

För dig som lever eller har levt i en familj där någon dricker för mycket eller använder andra droger

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav

Daglig sysselsättning för dig med missbruksproblem

Sysselsättning och social samvaro under dagtid på Skälby allé

Till föräldrar om alkohol och droger

Så guidar du ditt barn i frågor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Senast uppdaterad: 20 januari 2023
Publicerad: 31 maj 2017