Frivillig i Kalmar

I Kalmar är det många som engagerar sig ideellt, både inom kommunens verksamheter och i föreningar och organisationer.

Att vara frivillig ger dig, utöver att du gör en god insats, ökad kunskap och kompetens, sociala nätverk, meriter och kontakter i arbetslivet. Forskning visar att de som engagerar sig ideellt mår bättre än andra.

  • Du som är ungdom eller studerande kan som frivillig få erfarenhet och insyn i verksamheter som du är intresserad av att arbeta med i framtiden.
  • För dig som står utanför arbetsmarknaden, är vardagsledig eller pensionär, kan ett frivilliguppdrag betyda sociala kontakter med andra människor.
  • Du som är potentiell uppdragsgivare kan genom frivilliga få nya möjligheter, nytänkande, resurser och ny kompetens i din verksamhet eller organisation.

Frivilliguppdragen sker mestadels ideellt, det vill säga utan betalning. Det finns dock uppdrag där ersättning utgår och då anges det i texten här nedanför. Sociala uppdrag ställer andra krav på dig än övriga frivilliguppdrag. Vid vissa insatser krävs till exempel utdrag ur belastningsregistret och att du skriver under ett tystnadslöfte.

Vill du göra en insats?

Vänd dig till kommunens kontaktcenter så lotsar de dig till rätt kontaktperson.

Kontakt

Fler sidor inom ge stöd och hjälp

Att vara familjehem och jourhem

För dig som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Att vara god man till ensamkommande flyktingbarn

Att vara god man till ensamkommande flyktingbarn

Att vara kontaktfamilj och stödfamilj

För dig som funderar på att bli kontaktfamilj

Att vara kontaktperson

För dig som funderar på att bli kontaktperson

Senast uppdaterad: 19 mars 2024
Publicerad: 20 november 2017