Att vara god man till ensamkommande flyktingbarn

Rättsligt sett fungerar du som en vårdnadshavare och förmyndare för barnet under asylprocessen.

Alla asylsökande barn och ungdomar som kommer till Sverige måste få en så kallad god man. Rättsligt sett fungerar du som en vårdnadshavare och förmyndare för barnet under asylprocessen. Om barnet får uppehållstillstånd fortsätter du vara god man fram till dess att hon eller han fått en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Som god man får du ett arvode samt kostnadsersättning och bilersättning.

Vad som krävs av en god man

Du måste kunna svenska i tal och skrift och ha bra kunskap om det svenska samhället. Du behöver också kunna vara ledig under dagtid för att gå på skolbesök, träffa Migrationsverket, socialtjänsten etc. Vi kontrollerar att du har en ordnad ekonomi och inte finns i polisens eller socialtjänstens register.

Så blir du god man

Kontakta oss och fråga efter Överförmyndarnämnden

Fler sidor inom ge stöd och hjälp

Att vara familjehem och jourhem

För dig som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Att vara kontaktfamilj och stödfamilj

För dig som funderar på att bli kontaktfamilj

Att vara kontaktperson

För dig som funderar på att bli kontaktperson

Frivillig i Kalmar

Här hittar du kontaktvägar till organisationer som söker frivilliga

Senast uppdaterad: 15 maj 2023
Publicerad: 20 april 2017