Att vara familjehem och jourhem

Att vara familjehem eller jourhem innebär att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem och ge det en naturlig hemmiljö, vardagsomsorg och en familjegemenskap.

Familjehemmet

Som familjehem har ni en mycket viktig uppgift att fylla. Ni blir utvalda för just det barnet eller ungdomen som har placerats hos er. I många fall blir ni som familjehem barnets chans till ett nytt liv och ofta leder familjehemsuppdraget till en livslång relation med barnet.

Familjehem kan se helt olika ut. Alla barn är olika och har helt olika behov. Det viktiga är att ni har en stabil situation och ett stort hjärta.

Jourhemmet

Jourhem är en familj som med mycket kort varsel (ett par timmar) kan ta emot ett barn som behöver ny miljö för en kortare tid och som antingen senare återvänder hem eller tas emot i familjehem för längre vistelse.

Så blir du familjehem eller jourhem

Vad händer när vi gjort en intresseanmälan?

  1. När ni kontaktat oss på familjehemsenheten via telefon eller gjort en intresseanmälan på webben får ni träffa oss för ett första samtal.
  2. Om ni blir aktuella för utredning får ni vid ett par tillfällen träffa oss för informationssamtal och intervju. Vi gör även hembesök.
  3. Vi begär även, efter ert godkännande, utdrag från polis- och socialregistren samt kronofogdens och försäkringskassans register. Vi hör även referenser.

Varför görs en utredning?

Utredningen gör vi dels för att kunna bedöma er lämplighet som familjehem och dels för att hitta rätt familjehem till varje barn och ungdom.

Familjehemsutbildning

Kontakt

Fler sidor inom ge stöd och hjälp

Att vara god man eller förvaltare

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen

Att vara kontaktfamilj

För dig som funderar på att bli kontaktfamilj

Att vara kontaktperson

För dig som funderar på att bli kontaktperson

Frivillig i Kalmar

Här hittar du kontaktvägar till organisationer som söker frivilliga

Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Publicerad: 19 april 2017