Att vara familjehem och jourhem


Att vara familjehem eller jourhem innebär att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem och ge det en naturlig hemmiljö, vardagsomsorg och familjegemenskap.

Familjehem

Som familjehem har ni en mycket viktig uppgift att fylla genom att ge ett barn ett tryggt och stabilt hem att växa och utvecklas i. Ni blir särskilt utvalda för just det barnet eller ungdomen som placeras hos er. Viktigt är att ni själva lever i en trygg och stabil situation och har vilja, plats och tid att engagera er i ett barn som behöver er och er omsorg. I många fall leder familjehemsuppdraget till en livslång relation med barnet.

Jourhem

Som jourhem är ni en familj som med mycket kort varsel (ett par timmar) kan ta emot ett barn som akut behöver komma till en annan familj för en begränsad tid och som senare antingen återvänder hem eller placeras i till exempel ett annat familjehem mer stadigvarande. Du kan vara antingen tillfälligt jourhem eller kontrakterat jourhem. Som tillfälligt jourhem kan du tacka ja till att ta emot jourplacerade barn när det passar dig och din familj. Som kontrakterat jourhem är oftast någon hemma på heltid för att ständigt vara beredd att ta emot ett barn akut.

Anmäll ditt intresse

Kontakt

Fler sidor inom ge stöd och hjälp

Att vara god man till ensamkommande flyktingbarn

Att vara god man till ensamkommande flyktingbarn

Att vara kontaktfamilj och stödfamilj

För dig som funderar på att bli kontaktfamilj

Att vara kontaktperson

För dig som funderar på att bli kontaktperson

Frivillig i Kalmar

Här hittar du kontaktvägar till organisationer som söker frivilliga

Senast uppdaterad: 2 juli 2024
Publicerad: 19 april 2017