Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Att vara familjehem och jourhem

Att vara familjehem eller jourhem innebär att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem och ge det en naturlig hemmiljö, vardagsomsorg och en familjegemenskap.

Familjehemmet

Som familjehem har ni en mycket viktig uppgift att fylla genom att ge ett barn ett tryggt och stabilt hem att växa och utvecklas i. Ni blir särskilt utvalda för just det barnet eller ungdomen som placeras hos er. I många fall leder familjehemsuppdraget till en livslång relation med barnet.

Familjehem kan se helt olika ut. Alla barn är olika och har olika behov. Det viktiga är att ni själva lever i en trygg och stabil situation och har vilja, plats och tid att engagera er i ett barn som behöver er och er omsorg.

Jourhemmet

Som jourhem är ni en familj som med mycket kort varsel (ett par timmar) kan ta emot ett barn som akut behöver komma till en annan familj för en begränsad tid och som senare antingen återvänder hem eller placeras i till exempel ett annat familjehem mer stadigvarande.

Så blir du familjehem eller jourhem

Vad händer när vi gjort en intresseanmälan?

  1. När ni kontaktat oss på familjehemsenheten via telefon eller gjort en intresseanmälan på webben hör vi av oss till er.
  2. Om ni blir aktuella för utredning får ni vid ett par tillfällen träffa oss för informationssamtal och intervju. Vi gör även hembesök.
  3. Vi begär även, efter ert godkännande, utdrag från polis- och socialregistren samt kronofogdens och försäkringskassans register. Vi hör även referenser.

Varför görs en utredning?

Utredningen gör vi dels för att kunna bedöma er lämplighet som familjehem och dels för att hitta rätt familjehem till varje barn och ungdom.

Familjehemsutbildning

Kontakt

Fler sidor inom ge stöd och hjälp

Att vara god man eller förvaltare

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen

Att vara kontaktfamilj

För dig som funderar på att bli kontaktfamilj

Att vara kontaktperson

För dig som funderar på att bli kontaktperson

Frivillig i Kalmar

Här hittar du kontaktvägar till organisationer som söker frivilliga

Senast uppdaterad: 9 juni 2020
Publicerad: 19 april 2017