Att vara kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du en eller ett par gånger i veckan träffar ett barn, ungdom eller vuxen som behöver stöd.

Uppdragets innehåll kan variera, men oftast handlar det om att göra vanliga saker tillsammans som till exempel att träna, ta en fika eller gå på bio. Tanken är att du ska fungera som en trygg kompis. Är du kontaktperson till ett barn eller ungdom är även tanken att du ska fungera som något av en förebild.

Vem vi söker

Uppdraget som kontaktperson är ideellt, och ingen särskild utbildning krävs. Du är stabil och trivs med tillvaron och har viljan och tiden att engagera dig. Du får stöd i ditt uppdrag samt en mindre ersättning för din insats och för de kostnader som uppdraget innebär.

Vem du hjälper

Barn och unga, som av sociala skäl behöver extra stöd. Skälen kan vara svårigheter hemma eller i skola och kamratrelationer, låg självkänsla eller att man saknar en meningsfull fritid. Det kan även vara barn, ungdomar eller vuxna som behöver stöd på grund av en funktionsnedsättning. Insatsen är alltid frivillig för den du hjälper.

Så blir du kontaktperson

Vad händer sedan?

  1. När du kontaktat oss på familjehemsenheten via telefon eller gjort en intresseanmälan på webben får du träffa oss för ett första samtal.
  2. Om du blir aktuell för utredning får du vid ett par tillfällen träffa oss för informationssamtal och intervju.
  3. Vi begär även, efter ert godkännande, utdrag från Polis- och Socialregistren, Kronofogdens och Försäkringskassans register samt Transportstyrelsens vägtrafikregister avseende eventuella anmälningar enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer. Vi hör även referenter.

Varför görs en utredning?

Utredningen gör vi dels för att kunna bedöma din lämplighet som kontaktperson och dels för att hitta rätt kontaktperson till varje barn och ungdom.

Kontakt

Fler sidor inom ge stöd och hjälp

Att vara familjehem och jourhem

För dig som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Att vara god man till ensamkommande flyktingbarn

Att vara god man till ensamkommande flyktingbarn

Att vara kontaktfamilj och stödfamilj

För dig som funderar på att bli kontaktfamilj

Frivillig i Kalmar

Här hittar du kontaktvägar till organisationer som söker frivilliga

Senast uppdaterad: 2 juli 2024
Publicerad: 20 april 2017