Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Kallelser och handlingar 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2018
Kallelser 2018

Kallelser och handlingar 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse.pdföppnas i nytt fönster 118.9 kB 2017-06-09 12.49
Kallelse_KS_170502.pdföppnas i nytt fönster 53.5 MB 2017-06-09 12.49
04_Granskning_intaktsredovisning.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2017-06-09 12.49
05_Uppfoljning_intern_kontroll_2016.pdföppnas i nytt fönster 296.9 kB 2017-06-09 12.49
06_Kommunala_bolags_verksamhet_2016.pdföppnas i nytt fönster 138.7 kB 2017-06-09 12.49
07_Informationssakerhetspolicy.pdföppnas i nytt fönster 235.8 kB 2017-06-09 12.49
08_Borgensram_Kalmar_hamn.pdföppnas i nytt fönster 118.8 kB 2017-06-09 12.49
09_Hyresavtal_kulturcentrum.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2017-06-09 12.49
10_Delagare_Inera.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2017-06-09 12.49
11_Medlemsavg_samordningsforbundet.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2017-06-09 12.49
12_Namn_platser_universitetet.PDFöppnas i nytt fönster 641.8 kB 2017-06-09 12.49
13_Namn_torg_kvarteret_Valnotstradet.PDFöppnas i nytt fönster 725.1 kB 2017-06-09 12.49
14_Markreservation_snurrom_modig.pdföppnas i nytt fönster 327.5 kB 2017-06-09 12.49
15_Markreservation_snurrom_norden.pdföppnas i nytt fönster 326.1 kB 2017-06-09 12.49
16_Regionforbundet_arsredovisning_2016.pdföppnas i nytt fönster 23.9 MB 2017-06-09 12.49
17_Samordningsforbundet_arsredovisning_2016.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2017-06-09 12.49
18_Motion_digital_agenda.pdföppnas i nytt fönster 697.2 kB 2017-06-09 12.49
19_Motion_register_motioner_medborgarforslag.pdföppnas i nytt fönster 692.5 kB 2017-06-09 12.49
20_Medborgarforslag_forbud_tiggeri.pdföppnas i nytt fönster 588.6 kB 2017-06-09 12.49
21_Medborgarforslag_ekolog_agg.pdföppnas i nytt fönster 383.8 kB 2017-06-09 12.49
22_Yttrande_vindkraft_Mortorp.pdföppnas i nytt fönster 11 MB 2017-06-09 12.49
23_Yttrande_dricksvattendirektivet.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2017-06-09 12.49
24_delegation.pdföppnas i nytt fönster 4.4 MB 2017-06-09 12.49
25_Anmalningsärenden.pdföppnas i nytt fönster 688.4 kB 2017-06-09 12.49

Kallelser och handlingar 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2016
Kallelser 2016

Kallelser och handlingar 2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2015
Kallelser 2015

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut kallelser, handlingar och protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från ännu längre tillbaka, kontakta respektive förvaltning.

Fler sidor inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens planutskott

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- o...

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsut...

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Utskottet för integration och arbetsmarknad

Senast uppdaterad: 3 januari 2019
Publicerad: 21 juni 2017