Vattenkartan

Kartbild från tjänsten "karta för vattenhållande och vattenbildande åtgärder".

Vatten är något av det viktigaste vi har och därför måste vi vara rädda om det. Med förändringar i klimatet kan perioder av värme och torka, men även häftiga skyfall och mycket regn bli vanligare än idag. Men det finns sätt att förbereda sig så att vi är bättre rustade.

Exempel på vattenhållande åtgärder

  • Våtmarker
  • Fosfordammar
  • Bevattningsdammar
  • Skyddszoner
  • Tvåstegsdiken
  • Reglerbar dränering
  • Återanvändning av dräneringsvatten
  • Svämplan
Logotyp lokala naturvårdssatsningar (LONA)

Kartan är framtagen med hjälp av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Fler sidor inom vattenhållande och grundvattenbildande åtgärder

Vill du bygga en våtmark?

Hur anlägger man en våtmark? Här finns lite matnyttiga tips.

Publicerad: 2 september 2022