Våtmarker i Kalmar kommun

Kalmars våtmarker består av återskapade vattenmiljöer i naturen som har till syfte att hjälpa djurlivet och samtidigt rena vattnet.

Kalmar dämme

Törnebybäckens naturliga reningsverk.