Vattenhållande och grundvattenbildande åtgärder

Extremt väder i form av häftiga skyfall och torra perioder är något som blir allt vanligare. För att enklare klara av detta krävs både vattenhållande och grundvattenbildande åtgärder som hjälper till att hålla vatten på plats samtidigt som de ger stora ekosystemstjänster.

Vattenkartan

Visar områden som är potentiellt vattenhållande eller grundvattenbildande.