Kalmar dämme

Kalmar dämme anlades redan 1996 och har sedan dess blivit ett populärt friluftsområde i Kalmar kommun.

Dämmet anlades som ett samarbetsprojekt mellan Kalmar kommun och luftfartsverket för att förhindra att framförallt kväve men även fosfor läckte ut i Östersjön. Under åren har dämmet byggts om på olika sätt och flera olika aktörer har varit inblandade i att forma det dämme vi har idag. Dämmet renar ungefär en tredjedel av inkommande kväve och 90% av fosforn, vilket motsvarar mellan 3000-5000 kilo kväve och 100-500 kg fosfor per år, beroende på belastning.

Kalmar dämme är även en plats där en myriad av liv trivs. Utöver det rika fågellivet där flera ovanliga arter så som ägretthäger och rosenfink har observerats så har dämmet blivit en naturlig lekplats för gäddorna, vår alldeles egna gäddfabrik!

Senast uppdaterad: 26 januari 2023
Publicerad: 25 april 2022