2. Checklista - Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett.

Fasadritningen ska visa var solcellspanelerna ska placeras på byggnaden. Det går även bra att lämna in ett fotomontage.

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Fler sidor inom solceller

1. Om solceller

Att anlägga solcellspaneler eller solcellsfångare på byggnader kan inom detaljplanerat område i vissa fall kräva by

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

4. Vad händer sen?

Så här ser processen ut

Publicerad: 9 december 2021