Annan åtgärd

Många gånger behövs bygglov eller anmälan när du ska bygga nytt, ändra eller riva något.

1. Ta reda på om din åtgärd kräver lov eller anmälan

Ta reda på om din åtgärd kräver lov eller anmälan

2. Här ansöker du

Så här lämnar du in din anmälan

3. Vad händer sen?

Så här ser processen ut.