1. Om förhandsbesked

För alla bygglovspliktiga åtgärder finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked innan bygglov söks.

Det vanligaste är att söka förhandsbesked om man vill uppföra ett nytt bostadshus utanför detaljplanerat område på fastighet som inte tidigare är bebyggd.

Ett förhandsbesked innebär en lokaliseringsprövning där samhällsbyggnadskontoret utreder om det är lämpligt att bygga på fastigheten. Syftet med ett förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan du lägger ner kostnader på en mer detaljerad projektering för bygglovsansökan. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Fler sidor inom förhandsbesked utanför detaljplanerat område

2. Checklista

Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din ansökan till oss

Vad händer sen?

Så här ser processen ut

Publicerad: 17 september 2021