1. Om fasadändring

I vissa fall krävs det bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende. Att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kan kräva bygglov.

Andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende kan också kräva bygglov.

Om du är osäker på om din åtgärd kräver fasadändring är du välkommen att höra av dig till oss på samhällsbyggnadskontoret så hjälper vi dig.

Fler sidor inom fasadändring

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022
Publicerad: 20 september 2022