1. Om tillbyggnad

Att bygga till innebär en utökning av volymen på byggnaden åt vilket håll som helst. Det kan vara att man vill bygga en källare, ett uterum eller andra rum.

Utanför detaljplanerat område

I områden utanför detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus.

Om du är osäker på om din fastighet ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller om det är en liten tillbyggnad du ska göra kan du skicka in en enkel skiss eller beskrivning över er tänkta tillbyggnad så gör samhällsbyggnadskontoret en bedömning.

Kontakt

Fler sidor inom bygga till

2. Checklista - Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 9 december 2020
Publicerad: 3 september 2019