Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

3. Här ansöker du

När du har skickat in en komplett ansökan börjar vi handlägga ditt ärende. Gå igenom checklistorna noga för att ta reda på vilka dokument du behöver skicka med. Om din ansökan är fullständig från början får du ett snabbare beslut i ditt ärende.

Kontakt

Fler sidor inom nybyggnad av takkupa (attefall)

1. Om nybyggnad av takkupa (Attefall)

Attefallstakkupor är en bygglovsbefriad åtgärd som kräver en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022
Publicerad: 20 september 2022