Lägesrapport äldreomsorgen i Kalmar kommun, 16 februari 2022

Samhället har öppnat, men fortsatt begränsningar inom äldreomsorgen. En vecka har passerat sedan samhället öppnade upp och restriktionerna släpptes. För äldreomsorgens del har dock inga större förändringar skett.

Verksamheterna följer fortsatt de vårdhygieniska riktlinjerna som finns för den kommunala vård och omsorgen i syfte att förebygga och förhindra risken smittspridning av Covid-19. Det innebär bland annat att medarbetare ska använda munskydd vid alla vård- och omsorgsnära situationer. Även när avstånd inte kan hållas till andra kollegor i exempelvis personalutrymmen ska munskydd användas.

På kommunens vård- och omsorgsboenden finns de särskilda besöksreglerna kvar. Även besöksreglerna är i linje med de vårdhygieniska riktlinjerna. Symtomfrihet, en god handhygien och avstånd till andra omsorgstagare är fortsatt viktigt. Besöket genomförs i första hand i omsorgstagarens lägenhet, utomhus eller på annan anvisad plats på boendet. Vid besöket tillhandahåller verksamheten munskydd åt besökaren, vilket rekommenderas att användas under hela besöket för att skydda omsorgstagaren.

–Följsamhet till de vårdhygieniska riktlinjerna är fortsatt centrala för att minska risken för smittspridningen till omsorgstagarna i Kalmars äldreomsorg. Det innebär att pandemin har en fortsatt tydlig påverkan i våra verksamheter för såväl omsorgstagare, närstående som medarbetare, förvaltningschef Mattias Ask.

En andra påfyllnadsdos - vaccinationsteam ska tillsättas

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till bland annat omsorgstagare på vård- och omsorgsboende, i hemtjänsten eller i hemsjukvård. Den andra påfyllnadsdosen bör ges tidigast fyra månader efter den första. Ett kommunalt vaccinationsteam kommer att tillsättas för att snabbt och säkert kunna erbjuda Kalmars omsorgstagare den fjärde dosen när detta är möjligt.

Smittläget hos omsorgstagare

I nuläget har 13 omsorgstagare på vård- och omsorgsboende bekräftad smitta covid-19 inom Kalmar kommun. Inom hemtjänsten och hemsjukvården finns det fem omsorgstagare som har en bekräftad smitta covid-19.

Nuläge besöksavrådan

Med anledning av det aktuella smittoläget covid-19 och det ansträngda bemanningsläget har vissa vård- och omsorgsboenden en besöksavrådan.

Aktuella besöksavrådan på vård- och omsorgsboende i Kalmar kommun

Vänskapens väg, avdelning E: Avrådan gäller till och med den 22 februari.
Ingelstorpsvägen avdelning B: Avrådan gäller till och med den 22 februari.
Dragkroken: Avrådan gäller till och med den 17 februari.

Ansträngt bemanningsläge - 350 vikarier sökes

Personalläget är fortsatt påverkat av pandemin med en frånvaro som är väsentligt högre än normalt. Medarbetare med symtom ska också fortsatt stanna hemma och PCR-testas. Medarbetare som bor hemma med hushållskontakt med Covid-19 liknande symtom bör ta antigentest före arbetspasset. Antigentesterna tillhandahålls av arbetsgivaren.

Ett aktivt arbete pågår för att rekrytera nya medarbetare till äldreomsorgens verksamheter i form av både visstids- och tillsvidareanställda. Därutöver pågår semesterrekryteringen till sommaren då cirka 350 semestervikarier sökes till äldreomsorgen.

Senast uppdaterad: 13 maj 2022
Publicerad: 17 februari 2022