Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 21 januari 2022

Mot bakgrund av den kraftigt ökande smittspridningen av covid-19 i samhället har vård- och omsorgen i Kalmar kommun höjt skyddsutrustningsnivån.

Höjd skyddsutrustningsnivå inom vård- och omsorgen i Kalmar

Mot bakgrund av den kraftigt ökande smittspridningen av covid-19 i samhället har vård- och omsorgen i Kalmar kommun höjt skyddsutrustningsnivån. Nytt är att munskydd och visir ska användas samtidigt inomhus vid avstånd mindre än två meter till omsorgstagare och andra kollegor. Munskydd och visir ska även användas samtidigt i personalutrymmen och omklädningsrum om inte avstånd på två meter kan upprätthållas till kollega.

− Detta är en extra försiktighetsåtgärd och ett medvetet avsteg från de vårdhygieniska riktlinjerna som gäller nu när vi ser en väsentligt högre smittspridning i samhället och har en högre personalfrånvaro i förvaltningen, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Vid aktiviteter med omsorgstagare utomhus, till exempel promenader, behöver medarbetare endast använda munskydd även vid avstånd mindre än två meter.

Söker fler nya medarbetare

Det råder fortsatt högre personalfrånvaro än normalt på grund av pandemin, vilket bidrar till ett ansträngt bemanningsläge. I enstaka fall har det inneburit att exempelvis träffpunkter har behövt stänga tillfälligt. De nya förändrade karantänsreglerna kan ha betydelse för att situationen förbättras.

− Det är en ansträngd situation för medarbetarna i verksamheten som är i tjänst och gör sitt yttersta för att omsorgstagarna ska få en god vård och omsorg. Med Folkhälsomyndighetens nya förändrade regler för karantän bedömer vi att något fler medarbetare kan komma tillbaka fortare i tjänst, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Det pågår också ett aktivt arbete för att rekrytera nya medarbetare till äldreomsorgens verksamheter. I nuläget söker verksamheten ungefär 30 nya medarbetare i form av både visstids- och tillsvidareanställda. Därutöver pågår semesterrekryteringen till sommaren då cirka 350 semestervikarier sökes till äldreomsorgen.

Pågående planering för ett kommunalt smittspårningsteam i vård- och omsorgen

Under nästa vecka planerar kommunen att införa ett eget smittspårningsteam inom den kommunala vård-och omsorgen. Regionen är fortsatt ytterst ansvarig för smittspårningen. Kommunens smittspårningsteam kommer att samarbeta med regionens smittspårning och utföra det praktiska smittspårningsarbetet inom den egna vård-och omsorgsverksamheten. Antigentester kommer att användas vid upprepande tillfällen i smittspårningsarbetet. Ett positivt antigentest ska alltid följas upp av ett PCR-test.

Syftet är att avlasta den regionala smittspårningsverksamheten och att smittspårningen inom den kommunala vård- och omsorgen ska kunna ske skyndsamt för att minska risken för smittspridning.

Smittläget hos omsorgstagare

I nuläget har nio omsorgstagare på vård- och omsorgsboende bekräftad smitta covid-19 inom Kalmar kommun. Inom hemtjänsten finns det sex omsorgstagare som har en bekräftad smitta covid-19.

Nuläge besöksavrådan och vissa stängda verksamheter

Med anledning av det aktuella smittoläget covid-19 och det ansträngda bemanningsläget har vissa vård- och omsorgsboenden en besöksavrådan och vissa träffpunktsverksamheter är tillfälligt stängda.

Aktuell besöksavrådan på vård- och omsorgsboende i Kalmar kommun

  • Vänskapens väg, avdelning J-K: Avrådan gäller till och med den 28 januari.
  • Stensberg: Avrådan gäller till och med den 28 januari.
  • Ljungbyhemmet: Avrådan gäller till och med den 25 januari.
  • Möregården: Avrådan gäller till och med den 25 januari.

Tillfälligt stängda träffpunkter

  • Stensberg: Stängt till och med den 28 januari.
  • Bryggaren: Stängt till och med den 28 januari.
  • Gullregnet: Stängt till och med den 28 januari.
  • Ljungbyhemmet: Stängt till och med den 25 januari.
  • Möregården: Stängt till och med den 25 januari.

− Vi har i nuläget valt att inte gå ut med någon generell besöksavrådan på våra vård- och omsorgsboenden. I stället gör vi en säkerhetsbedömning i varje enskilt fall när smitta har konstaterats i verksamheten.

Även om det inte finns någon generell besöksavrådan är det viktigt att besökare fortsätter att följa de besöksregler som finns på varje boende. Detta för att besöken ska kunna ske på ett säkert sätt och minska risken för ytterligare smittspridning, avslutar Mattias Ask.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022
Publicerad: 24 januari 2022