Tjänsten gratis vattenanalys upphörde 1 januari 2024

Tjänsten gratis vattenanalys upphörde att gälla den 1 januari 2024.

Fler sidor inom dricksvatten

Egen brunn

Det är du som brunnsägare som ansvarar för att vattnet har bra kvalitet. 1 januari 2024 upphörde tidigare gratis pr

Gratis radonundersökning

Har du en borrad brunn får du en gratis analys av radonhalten i vattnet.

Kalmar Vatten AB

Dricksvatten är vår viktigaste livsmedel. Det är skyddat genom lagstiftning och kontrolleras regelbundet för att hå

Naturliga kemiska kvalitetsproblem i dricksvatten

Det kan finnas naturliga kemiska problem i dricksvattnet i din brunn.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Råd om privata brunnar

Om hur du kan undvika bakterier i din brunn.

Senast uppdaterad: 8 januari 2024
Publicerad: 18 mars 2020