JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Radon

Radon

Radon är osynligt och luktar inget men kan ändå vara farligt.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. Lungorna kan skadas av detta och det ger upphov till lungcancer. Om du eller någon annan i bostaden röker ökar risken markant.

Riktvärdet för radon i befintliga bostäder och allmänna lokaler är 200 Becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft. För vatten gäller 1 000 Bq/liter. Enda sättet att ta reda på vilken radonhalt man har är att mäta.

Från och med den 1 juli 2018 återinförs radonbidraget! Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kronor och söks hos länsstyrelsen. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen.

Kontakt

Fler sidor inom luftkvalitet

Mätningar och luftvård

Tillgången till luft av god kvalitet är avgörande för vår hälsa. Vi bevakar därför luftkvaliteten

Senast uppdaterad: 3 april 2018
Publicerad: 3 april 2017