Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmarvatten.se/dricksvatten

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Kalmar Vatten AB

Dricksvatten är vår viktigaste livsmedel. Det är skyddat genom lagstiftning och kontrolleras regelbundet för att hålla hög kvalitet.