Åbevattning

Bild som visar Hultebräån

Foto: Bo Jonsson

Använd inte vatten från våra åar för att vattna fält och trädgårdar

Fler sidor inom vatten och avlopp

Avgifter

Det är Kalmar Vatten AB som fakturerar vattenavgifter i Kalmar kommun.

Dricksvatten

Kontakta oss vid frågor om egen brunn. Kalmar vatten sköter det kommunala vattnet

Egen brunn

Låg vattennivå kan ge problem med din enskilda brunn

Enskilt avlopp

Om du inte kan ansluta dig till det kommunala nätet måste du anlägga ett enskilt avlopp.

Kommunalt avlopp

Det är Kalmar Vatten som sköter den kommunala avloppshanteringen i Kalmar kommun.

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det är mycket att tänka på när du ska ansluta din fastighet till allmän VA-anläggning. Kalmar Vatten hjälper dig!

Vattenbrist, vattenbrott och hur du kan spara vatten

Hur du får tag på vatten vid vattenbrist eller vattenavbrott och hur du sparar vatten.

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 8 juni 2017