Egen brunn

Bilden visar en gammaldags vattenpump som precis fyllt en vattenkanna

Låg vattennivå kan ge problem med din enskilda brunn

Oftast är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn och att den håller rätt kvalitet.

Är det låga vattennivåer behöver man vara sparsam med vattnet även om man har egen brunn. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. Låg vattennivå och inträngning av ämnen kan påverka vattenkvaliteten i brunnar (smak, lukt, färg). I extrema fall kan dock brunnen sina, och man behöver akut hjälp.

Fler sidor inom vatten och avlopp

Avgifter

Det är Kalmar Vatten AB som fakturerar vattenavgifter i Kalmar kommun.

Dricksvatten

Kontakta oss vid frågor om egen brunn. Kalmar vatten sköter det kommunala vattnet

Enskilt avlopp

Om du inte kan ansluta dig till det kommunala nätet måste du anlägga ett enskilt avlopp.

Kommunalt avlopp

Det är Kalmar Vatten som sköter den kommunala avloppshanteringen i Kalmar kommun.

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det är mycket att tänka på när du ska ansluta din fastighet till allmän VA-anläggning. Kalmar Vatten hjälper dig!

Vattenbrist, vattenbrott och hur du kan spara vatten

Hur du får tag på vatten vid vattenbrist eller vattenavbrott och hur du sparar vatten.

Åbevattning

Använd inte vatten från våra åar för att bevattna fält och trädgårdar

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 8 juni 2017