Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Enskilt avlopp

Om du bor på landet och inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet får du rena avloppsvattnet i en så kallad enskild avloppsanläggning. Innan du anlägger enskilt avlopp måste du ha tillstånd från kommunen att göra det.

Bygg en avloppsanläggning tillsammans med grannarna

Många gånger blir det billigare om flera fastigheter går ihop för att anlägga en gemensam reningsanläggning eller skapa ett gemensamt ledningsnät som kan kopplas till det kommunala avloppsnätet.

Ett godkänt avlopp är bättre för miljön

De enskilda avloppen står för det näst största utsläppet av näringsämnet fosfor till vårt kustvatten. Övergödningen leder till algblomning, igenväxta vikar och minskad fiskreproduktion. Under flera år har kommunen kontrollerat de omkring 3500 enskilda avloppen som finns i Kalmar kommun, för att se om de uppfyller lagens krav på rening. Målet är att kommunens samtliga enskilda avloppsanläggningar ska leva upp till gällande krav enligt miljöbalken. Vi har ungefär 20 % av avloppen kvar att kontrollera. Om anläggningen inte uppfyller kraven får fastighetsägaren tid på sig att bygga en nya avloppsanläggning.

Du som fastighetsägare ansvarar för att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller reningskraven och att anläggningen åtgärdas om den har brister. För att kontrollera att avloppet fungerar och uppfyller kraven gör kommunen tillsyn. Vi utför tillsyn på både nya och äldre anläggningar.

Kontakt

Fler sidor inom vatten och avlopp

Avgifter

Det är Kalmar Vatten AB som fakturerar vattenavgifter i Kalmar kommun.

Dricksvatten

Kontakta oss vid frågor om egen brunn. Kalmar vatten sköter det kommunala vattnet

Kommunalt avlopp

Det är Kalmar Vatten som sköter den kommunala avloppshanteringen i Kalmar kommun.

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det är mycket att tänka på när du ska ansluta din fastighet till allmän VA-anläggning. Kalmar Vatten hjälper dig!

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Senast uppdaterad: 6 mars 2024
Publicerad: 20 april 2017