Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Fler sidor inom dricksvatten

Egen brunn

Det är du som brunnsägare som ansvarar för att vattnet har bra kvalitet.

Gratis radonundersökning

Har du en borrad brunn får du en gratis analys av radonhalten i vattnet.

Gratis vattenanalys för dig som väntar barn eller har barn under 2 år

Permanentboende i Kalmar kommun som har egen brunn och väntar barn eller har barn upp till 2 års ålder har rätt til

Kalmar Vatten AB

Dricksvatten är vår viktigaste livsmedel. Det är skyddat genom lagstiftning och kontrolleras regelbundet för att hå

Naturliga kemiska kvalitetsproblem i dricksvatten

Det kan finnas naturliga kemiska problem i dricksvattnet i din brunn.

Råd om privata brunnar

Om hur du kan undvika bakterier i din brunn.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Publicerad: 18 mars 2020