Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmarvatten.se/kund-privat/ansluta-till-kommunalt-va.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det är mycket att tänka på när du ska ansluta din fastighet till allmän VA-anläggning. Kalmar Vatten hjälper dig!