Dricksvatten

Vattenglas och kran.

I Kalmar kommun är det Kalmar Vatten AB som ser till att de allra flesta kommuninvånarna får friskt och rent dricksvatten i kranarna. De som inte har kommunalt vatten utdraget får istället sitt vatten ur en egen brunn.

Kalmar Vatten har egna kontrollprogram för att säkerställa bra kvalité på dricksvattnet. Kalmar kommun är så kallad tillsynsmyndighet för vattenproduktionen och kontrollerar därför också att allt fungerar som det ska.

Vid frågor om kommunalt vatten, kontakta Kalmar Vatten AB.
Vid frågor om privata (enskilda) brunnar, kontakta oss på Kalmar kommuns livsmedelsenhet. Du når oss via kommunens kontaktcenter.

Mer information

Kontakt

Fler sidor inom vatten och avlopp

Avgifter

Det är Kalmar Vatten AB som fakturerar vattenavgifter i Kalmar kommun.

Enskilt avlopp

Om du inte kan ansluta dig till det kommunala nätet måste du anlägga ett enskilt avlopp.

Kommunalt avlopp

Det är Kalmar Vatten som sköter den kommunala avloppshanteringen i Kalmar kommun.

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det är mycket att tänka på när du ska ansluta din fastighet till allmän VA-anläggning. Kalmar Vatten hjälper dig!

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Senast uppdaterad: 29 november 2019
Publicerad: 3 april 2017