Dricksvatten

I Kalmar kommun är det Kalmar Vatten AB som ser till att de allra flesta kommuninvånarna får friskt och rent dricksvatten i kranarna. De som inte har kommunalt vatten utdraget får istället sitt vatten ur en egen brunn.

Kalmar Vatten har egna kontrollprogram för att säkerställa bra kvalité på dricksvattnet. Kalmar kommun är så kallad tillsynsmyndighet för vattenproduktionen och kontrollerar därför också att allt fungerar som det ska.

Vid frågor om kommunalt vatten, kontakta Kalmar Vatten AB.
Vid frågor om privata (enskilda) brunnar, kontakta oss på Kalmar kommuns livsmedelsenhet. Du når oss via kommunens kontaktcenter 010-352 00 00.

Egen brunn

Det är du som brunnsägare som ansvarar för att vattnet har bra kvalitet. 1 januari 2024 upphörde tidigare gratis pr

Gratis radonundersökning

Har du en borrad brunn får du en gratis analys av radonhalten i vattnet.

Kalmar Vatten AB

Dricksvatten är vår viktigaste livsmedel. Det är skyddat genom lagstiftning och kontrolleras regelbundet för att hå

Naturliga kemiska kvalitetsproblem i dricksvatten

Det kan finnas naturliga kemiska problem i dricksvattnet i din brunn.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Råd om privata brunnar

Om hur du kan undvika bakterier i din brunn.

Tjänsten gratis vattenanalys upphörde 1 januari 2024

Tjänsten gratis vattenanalys för barnfamiljer upphörde att gälla 1 januari 2024.